“พีไฟว์กรุ๊ป” จัดพิธีบวงสรวงเสด็จพ่อรัชกาลที่5 ในวันปิยมหาราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราช ซึ่งเป็นประจำทุกปีทางบริษัท พีไฟว์กรุ๊ป นำโดย คุณพริ้งเพรา โตกะคุณะ ประธานกรรมการบริษัท และคุณภาวัฒน์ โตกะคุณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน จัดพิธีบวงสรวงสักการะและถวายพวงมาลาดอกไม้เสด็จพ่อ รัชกาลที่ 5 ประจำปี 2563 มีการจัดวางเครื่องสักการะและบายศรีอย่างครบเครื่อง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่องค์กร ผู้บริหาร และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ