โครงการสปส.มอบสุข

Newsข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่ศรีสะเกษ-อุบลฯ เยี่ยมผู้ทุพพลภาพอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 13 สิงหา

Read More
Newsข่าวประชาสัมพันธ์

ประกันสังคมลงพื้นที่ชลบุรี เดินหน้าติดตามคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎา

Read More