ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ รวมพลเปิดสนทนากลุ่ม

0 0
Read Time:1 Minute, 51 Second

คุ้มครองสิทธิฯ รวมพลเปิดสนทนากลุ่ม ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 มุ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา สู่การเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคกลาง

วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมกลุ่มย่อยในรูปแบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หัวข้อ “องค์กรผู้มีหน้าที่รักษาการและองค์กรผู้ทำหน้าที่คุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546” ครั้งที่ 3 พื้นที่ภาคกลาง ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings ซึ่งมี พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางสาวเปรมยุดา ตันติกนกพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วม และมี พันตำรวจโทธัญญะ ระย้า ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองพยาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการประชุมกลุ่มย่อยครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน และนายนคร วัลลิภากร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นางสาววีรวรรณ คำนุชนารถ และนายนันท์นภัส เกตุแก้ว นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานคุ้มครองพยาน เป็นวิทยากรหลัก และมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองพยานในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ส่งตัวแทนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อมูล อาทิ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมการปกครอง กรมพระธรรมนูญ กองบังคับการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรจังหวัด มณฑลทหารบก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ฯลฯ เข้าร่วม

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยโครงการประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพยานและแนวทางการพัฒนางานคุ้มครองพยานของประเทศไทย โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ซึ่งจะทำให้ทราบถึงปัญหาของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพยาน ครอบคลุมทั้งปัญหาจากบทบัญญัติของกฎหมาย และปัญหาของการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการรวบรวมความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหา อันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของงานคุ้มครองพยานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %