ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

0 0
Read Time:1 Minute, 36 Second

คุ้มครองสิทธิฯ ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หารือ “กฎหมายและมาตรการป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน” มุ่งเป็นแนวทางผลักดัน กระตุ้นทุกภาคส่วน นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย คุณ Renaud Meyer ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อหารือหัวข้อ “กฎหมายและมาตรการป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณชน” (The Online Sub-National Consultation on “Anti-Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP) Laws and Measures”) ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom ซึ่งจัดโดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) และมี นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับประเด็น “กฎหมายและมาตรการป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์ฯ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวณีย์ แก้วจุลกาญจน์ รวมทั้งมีการอภิปรายข้อท้าทาย และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรการป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์ฯ อาทิ การขาดนิยามของการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์ฯ การบังคับใช้บทบัญญัติของกฎหมายป้องกันการฟ้องปิดปาก การเข้าถึงความช่วยเหลือทางกฎหมาย การสร้างความตระหนักรู้ของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้าใจบทบาทของนักปกป้องสิทธิ และมาตรการคุ้มครองเหยื่อที่มีความเปราะบางจากการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์ฯ เช่น สตรี เด็ก คนชรา สื่อมวลชน และชนกลุ่มน้อย ทั้งนี้ สำหรับผลการศึกษาวิจัย ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้ ทาง UNDP จะได้นำไปประมวลและสรุปเป็นข้อเสนอแนะ และส่งมอบแก่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการผลักดันให้มีการจัดทำมาตรการป้องกันการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์ฯ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำมาตรการ กลไก หรือกฎหมายที่มีอยู่ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %