Healthyข่าวประชาสัมพันธ์

เผยโควิด-19 ทำคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตพุ่ง 10 ชม./วัน เกือบ 50% มีพฤติกรรมค้นข้อมูลสุขภาพเพื่อดูแลตัวเอง

0 0
Read Time:3 Minute, 55 Second

เผยโควิด-19 ทำคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตพุ่ง 10 ชม./วัน เกือบ 50% มีพฤติกรรมค้นข้อมูลสุขภาพเพื่อดูแลตัวเอง สสส.-สปสช. ผุดระบบ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” คลังข้อมูลสุขภาพบนแอปฯ สปสช. รวมชุดความรู้กว่า 10,000 ชิ้น เน้นเอื้อประชาชนเข้าถึงสื่อสุขภาวะตรงความต้องการ ได้ตลอด 24 ชม. คาดเข้าถึงคนไทยกว่า 48 ล้านคน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดงาน “TALK & SHARE : เปิดตัวความร่วมมือ Persona Health คัดข้อมูลสุขภาพที่ใช่ ให้ตรงกับตัวคุณ” โดย ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยที่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันตัวเอง ประกอบกับช่วงเวลาที่จำกัดการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทำให้อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างมาก ทั้งการทำงาน การเรียนการสอน รวมถึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ จากข้อมูลการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย เมื่อเดือนกันยายน 2564 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตถึง 6-10 ชั่วโมงต่อวัน โดยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำงาน ร้อยละ 75.2 เพื่อการศึกษา ร้อยละ 71.1 ที่สำคัญยังพบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อรับบริการข้อมูลสุขภาพถึงร้อยละ 48.6 ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมกลไกที่ช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ ด้วยรูปแบบและช่องทางที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการของประชาชน จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อเตรียมความพร้อมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านสุขภาพนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด

ดร.สุปรีดา กล่าวว่า สสส. พัฒนาระบบสารสนเทศ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” ถือเป็นระบบคลังข้อมูลสุขภาพเฉพาะบุคคลที่มีการรวบรวมชุดความรู้ คู่มือ และสื่อรณรงค์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ กว่า 10,000 ชิ้น โดยมีการนำมาจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับข้อมูลด้านสุขภาพแต่ละบุคคล เช่น จัดกลุ่มเพศ อายุ ประเด็นสุขภาพ โรคประจำตัว การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ปัจจุบัน สสส.ได้ร่วมมือกับ สปสช. นำคลังข้อมูลจากระบบสารสนเทศ “Persona Health สื่อเฉพาะคุณ” มาเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของ สปสช. โดยมีรูปแบบเป็นปุ่มฟังก์ชั่นที่อยู่บนแอปพลิเคชัน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งต่อข้อมูลและแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพ และเป็นกลไกสำคัญสู่การดูแลตัวเองในยุคดิจิทัล ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน นอกเหนือจากนี้ สสส.ยังได้ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขยายฐานประชาชนผู้รับประโยชน์ผ่านแอปพลิเคชัน อสด. ที่มีผู้เข้าใช้บริการกว่า 80,000 คน ด้วยเช่นกัน

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า แอปพลิเคชัน “ สปสช.” นำใช้ในการสื่อสารกับประชาชนผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองกว่า 48 ล้านคน เพื่อให้เข้าถึงข้อมูลและสิทธิต่างๆ ทั้งนี้ การร่วมมือกับ สสส. ครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชนผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ ส่งต่อข้อมูลในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน ช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักและความรอบรู้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนในครอบครัวได้

“Persona Health สื่อเฉพาะคุณ มีจุดเด่นคือ การจับคู่ประวัติส่วนบุคคล (Matching Personal Profile) กับข้อมูลการสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้อง ที่จะช่วยให้ประชาชนตระหนักรู้ด้านสุขภาพและการดูแลตนเองในเบื้องต้นเพียงคุณเข้าใช้งาน Persona Health สื่อเฉพาะคุณ ผ่านแอปพลิเคชัน “ สปสช.” ก็เปรียบเหมือนการพกพาเครื่องมือดูแลสุขภาพติดตัวไปด้วยทุกแห่ง ซึ่งจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของทุกคน สามารถค้นหาข้อมูลสุขภาพได้ทุกที่ ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องง่าย ใกล้ตัวมากขึ้น” นพ.จเด็จ กล่าว

ทั้งนี้ หน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริการข้อมูล สสส. https://resourcecenter.thaihealth.or.th

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %