ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย ในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 1 ครั้งที่ 3/2564

0 0
Read Time:1 Minute, 5 Second

คุ้มครองสิทธิฯ พิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 1 ครั้งที่ 3/2564
รวมจ่าย 15 ราย เป็นเงินกว่า 6 แสนบาท

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญา กรุงเทพมหานคร 1 ครั้งที่ 3/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco..Webex..Meetings ซึ่งจัดโดย สำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และมี นายสุทิพย์ ไชยเดช หัวหน้ากลุ่มงานคณะกรรมการและอุทธรณ์ เป็นเลขานุการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในคดีอาญา จำนวนทั้งสิ้น 20 ราย โดยที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติให้งดจ่าย จำนวน 1 ราย ยกคำขอ จำนวน 2 ราย ชะลอ จำนวน 2 ราย และอนุมัติจ่าย จำนวน 15 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 603,546 บาท

ทั้งนี้ เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากล

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %