ข่าวประชาสัมพันธ์

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร

0 0
Read Time:1 Minute, 2 Second

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ครั้งที่ 18/2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 6-01 ชั้น 6 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย นางธัญสุดา หน่อแก้ว นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการ และ นางนิธิวดี พรหมอาจ นักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการ กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ครั้งที่ 18/2564 ผ่านทางออนไลน์ระบบ Zoom โดยมี นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ เป็นประธาน

สำหรับการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. ต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) โดยในการประชุมฯ ท่านรองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ชี้แจงความเป็นมา สรุปสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯ และความจำเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบให้นำร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. บรรจุในวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %