ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ

0 0
Read Time:1 Minute, 27 Second

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และจัดทำแผน การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ผ่านทางออนไลน์ระบบ Cisco Webex Meetings นำโดย พระครูปลัดวิเชียร ชวนปญฺโญ เลขานุการเจ้าคณะเขตกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย เลขานุการเจ้าคณะเขตทุกเขต โดยมี ดร.โฆสิต สุวินิจจิต คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๑๐๐ รูป/คน เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวนมัสการเปิดการประชุมฯ รวมทั้งกราบมนัสการถวายความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของการประชุมฯ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กราบนมัสการถวายความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รองผู้อำนวยการ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กราบนมัสการถวายความเข้าใจมติมหาเถระสมาคม ที่ 116/2564 เมื่อวันที่19 กุมภาพันธ์ 2564 และ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กราบนมัสการถวายความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 และการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามกฎหมาย พร้อมทั้งร่วมจัดทำแผนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชนในวัดเจ้าคณะเขต วัดเจ้าคณะแขวง ตามมติมหาเถรสมาคม อีกด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %