ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการส่งเสริมสิทธิ

0 0
Read Time:1 Minute, 3 Second

คุ้มครองสิทธิฯ ประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการส่งเสริมสิทธิ
ผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน

ครั้งที่ 2/2564 มุ่งยกระดับการปฏิบัติงาน และให้ผู้ต้องหาได้รับการคุ้มครอง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เป็นรองประธาน และมี ผู้แทนกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน เป็นคณะทำงาน และมีนายพัสกร เพชรในหิน ผู้อำนวยการกองมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ในการกำหนดเป็นมาตรฐานการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวน ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 4 มาตรฐานกระบวนงาน คือ 1) มาตรฐานกระบวนการจัดหาทนาย 2) มาตรฐานกระบวนการเรียกใช้ทนายความ 3) มาตรฐานกระบวนงานให้คำปรึกษาของทนายความ 4) มาตรฐานกระบวนการเบิกจ่ายเงินและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่รัฐจัดหาให้

ทั้งนี้ การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นการยกระดับการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ต้องหาได้รับการคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมายต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %