ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เตรียมพร้อมพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่าย 2565

0 0
Read Time:1 Minute, 0 Second

คุ้มครองสิทธิฯ เตรียมพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

และร่วมรับฟังการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 วุฒิสภา วาระที่ 2 – 3

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 6-03 ชั้น 6 อาคารกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา วาระที่ 2 และ 3 เพื่อรับฟังการอภิปราย และสนับสนุนข้อมูลของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยที่ประชุมฯ ไม่มีประเด็นพาดพิงกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และมีมติเห็นชอบผ่านร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนน 193 เสียง ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จะนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %