ข่าวสารภาครัฐ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ ม.มหิดล

0 0
Read Time:1 Minute, 38 Second

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ ม.มหิดล เปิดเวทีติดตามและประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉ. 4 และยก (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉ. 5 พื้นที่ภาคเหนือ

วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และรับฟังความคิดเห็นเพื่อยก (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2556 – 2570) ในพื้นที่ภาคเหนือ ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ และคณะ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และได้รับเกียรติจากนางจันทร์ชม จินตยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน รศ.กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ม.พะเยา ผศ.ดร.นงลักษณ์ อานี คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.เพชรบูรณ์ ดร. สุวิชชาภรณ์ ชนิลกุล ผอ.โรงเรียนบ้านยะพอ จ.ตาก และนายนพนันต์ ทับทิม ประธานกลุ่มผู้สูงอายุสังคมเมืองนครสวรรค์ มูลนิธิคาทอลิกนครสวรรค์ ร่วมเป็นวิทยากร และมี ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม จำนวน 90 คน เข้าร่วม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่ เพื่อนำมาวิเคราะห์ยก (ร่าง) แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2556 – 2570) ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้จัดครั้งที่ 1 แล้วในพื้นที่ภาคใต้ และจากนี้จะมีการจัดประชุมในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ครบทั่วประเทศ อีก 3 ครั้ง โดยพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 พื้นที่ภาคกลาง ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 และ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %