ข่าวสารภาครัฐ

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมระดับชาติ “การพัฒนาทุนมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

0 0
Read Time:1 Minute, 38 Second

คุ้มครองสิทธิฯ เข้าร่วมประชุมระดับชาติ “การพัฒนาทุนมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อการฟื้นฟูที่ดียิ่งขึ้น” พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นางสาวนรีลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุม OECD Southeast Asia Regional Forum 2021 หัวข้อ “การพัฒนาทุนมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อการฟื้นฟูที่ดียิ่งขึ้น” (Human Capital Development in Southeast Asia: Fostering Competitiveness to Build Back Better) ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวงการต่างประเทศ และองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) ผ่านการประชุมระบบออนไลน์ เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาทุนมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้รับเกียรติจาก นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย Mr. Angel Gurría เลขาธิการ OECD และ Mr. Choi Joong-Moon ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี คนที่ 2 ร่วมเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาควิชาการ จากหลายประเทศ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ โดยได้มีการกล่าวถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ และแนวโน้มของแรงงานที่จะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของเทคโนโลยี การปฏิรูปการศึกษาและการเสริมสร้างทักษะเพื่อตอบสนองต่อโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษา และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในเด็กและเยาวชน คนรุ่นใหม่ ซึ่งจะมีบทบาทอย่างมากภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 และการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในการพัฒนาทุนมนุษย์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %